M?HSULLAR
H?d?fimiz h?r bir mü?t?rinin t?tbiql?rind?ki mallar?m?zla rahat v? inaml? hiss etm?sini t?min etm?k ü?ün mü?t?ril?rimizi yüks?k d?qiqlik v? etibarl? keyfiyy?tl? t?min etm?kdir.
DAHA ?OX OXU
Da?q?n ????? (B Seriyas? Da?q?n ?????)

Da?q?n ????? (B Seriyas? Da?q?n ?????)

LED da?q?n i???? LEDIA-n?n yeni da?q?n i???? Seriyas?, enerji s?m?r?liliyi, qabaqc?l optik idar?etm? v? müasir inc? profil estetikas?n? birl??dir?r?k da?q?n i??qland?rma t?tbiqetm?l?rind? inki?af etmi? performans t?min edir. Sa?lam d?küm g?vd?, ??tin, a??q mühitl?r? davam g?tirm?k ü?ün uzun ?mür v? havaya davaml? b?lm? ü?ün inki?af etmi? termal idar?etm? t?min edir. ?sas funksiya ◆ Sa?lam, d?küm alüminium korpus. ◆ Temperli ?ü?? lens ?oka v? z?rb?y? davaml?d?r. ◆ Pas v? korroziyaya davaml?, ?traf mühit? toz materiald?r. ◆ Marka yüks?k d?r?c?li LED-l?r, yüks?k ??x?? qabiliyy?ti, uzun ?mür. ◆ Yüks?k i??q effektivli reflektor v? 4 mm qal?nl???nda temperli ?ü??. ◆ Gün i???? sensoru se?imi. ◆ Bürünc v? xüsusi r?ngl?r toz ?rtükl? bitir
2020/10/21
Da?q?n ????? Kü?? ?????

Da?q?n ????? Kü?? ?????

AC100-27V / AC220-240V; M?t?riz?d? montaj / Duvara montaj / Qütb da??, Gün i???? sensoru, IP65, Boz / Qara r?ng, 5 il z?man?t, 4000K / 5000K / 6000K.
2020/10/12
Real IP68 Led ?eritler

Real IP68 Led ?eritler

Xarici istifad?y? uy?un, sualt? t?tbiq ü?ün mük?mm?l olan h?qiqi bir IP68 LED ?eridi. IP68 ?evik zolaq / IP68 lent i???? / IP68 ip i???? / Sualt? ?evik zolaq / Sualt? lent i???? / Sallanan hovuz ü?ün ?evik zolaq / Sallanan hovuz ü?ün lent i????. Sallanan hovuz, a??q pill?k?n i????, a??q dekorativ i??q v? s. ü?ün uy?undur.
2020/11/20
COB Flex Strip - LEDIA ???qland?rma

COB Flex Strip - LEDIA ???qland?rma

1. COB Flex Seriyas?, COB flex ail?si T?k r?ngli, t?nziml?n?n a?, RGB v? r?q?msal RGB ü?ün m?vcuddur. 2. A? r?ngli COB Flex, DC12 / 24V ü?ün m?vcuddur, Min. eni 3 mm. 3. T?k r?ngli COB Flex, Q?rm?z?, Ya??l, Mavi, Sar?, K?hr?ba v? s. ü?ün m?vcuddur. COB ?yilm? zola??, fasil?siz n?qt?siz i??q, mük?mm?l i??q performans?, yüks?k CRI. COB ?evik zolaq / COB lent i???? / N?qt?siz COB lent / N?qt?siz COB lent i???? Qapaq i???? ü?ün uy?undur
2020/11/17
X?DM?T

Beyn?lxalq i??qland?rma ?irk?tl?ri

Yarand??? günd?n b?ri, LEDIA OEM / ODM xidm?ti t?qdim etm?y? v? t?r?fda?lar?m?za müxt?lif xüsusi m?hsullar haz?rlama?a y?n?lmi?dir.

1. Sor?u: Mü?t?ril?r ist?diyiniz forma amilini, performans xüsusiyy?tl?rini, h?yat d?vrü v? uy?unluq t?l?bl?rini izah edirl?r.


2. Dizayn: Dizayn qrupu, mü?t?ril?rin ehtiyaclar?na uy?un ?n yax?? dizayn edilmi? m?hsullar? t?min etm?k ü?ün bir layih?nin ba?lan??c?ndan etibar?n i?tirak edir.


3. Keyfiyy?tin ?dar? Edilm?si: Yüks?k keyfiyy?tli strukturlar? t?min etm?k ü?ün effektivliyi t?min edirik
& s?m?r?li keyfiyy?t idar?etm? sistemi.


4. Kütl?vi istehsal: Forma, funksiya v? t?l?b bax?m?ndan dizayn ü?ün prototipl?r t?sdiql?ndikd?n sonra istehsal n?vb?ti m?rh?l?dir.


5. ?st?r ?z intermodal xidm?tl?rimiz, ist?rs? dig?r t?chizat??lar?m?z v? ya h?r ikisinin birl??m?si vasit?si il? sifari?l?r ü?ün n?qliyyat? t??kil ed? bil?rik.

??
Xarici proyeksiya lampas?

Xarici proyeksiya lampas?

Xarici proyeksiya lampas?
2020/11/10
Daxili x?tt lampas?

Daxili x?tt lampas?

Daxili x?tt lampas?
2020/11/10
?erit layih?l?ri

?erit layih?l?ri

?erit layih?l?ri
2020/11/10
Xarici kü?? lampas?

Xarici kü?? lampas?

Xarici kü?? lampas?
2020/11/10
2004-cü ild?n b?ri

B?Z?M HAQQIMIZDA

2004-cü ild? qurulan Guangzhou LEDIA Lighting Co., Ltd, HongliZhihui Group (?ind? Top 2 LED paket istehsal??s?) ?irk?tinin i?tirak? il? ?inin Guangzhou ??h?rind? yerl???n bir d?vl?t yüks?k texnoloji mü?ssis?sidir. 30-dan ?ox t?crüb?li müh?ndis v? CNAS s?naq laboratoriyas?, ISO 9001/14001 sistem r?hb?rliyi il? LEDIA, dünyan?n xarici t?r?find?ki h?rm?tli t?r?fda?lar?m?za yüks?k keyfiyy?tli m?hsullar t?qdim edir, bunlar aras?nda LED Xarici ???qland?rma, LED S?naye ???qland?rma, LED Ticar?t ???qland?rma v? LED Dekorativ ???qland?rma, ham?s? DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC s?viyy?sind?dir.


Yarand??? günd?n b?ri, LEDIA OEM / ODM xidm?ti t?qdim etm?y? v? t?r?fda?lar?m?za müxt?lif xüsusi m?hsullar haz?rlama?a y?n?lmi?dir. Sür?tl? inki?af etdiyimiz müdd?td?, LEDIA t?r?fda?lar?m?z?n ?z bazarlar?nda daha da gücl?ndiyini g?rm?kd?n m?mnundur v? yax?n ill?rd? d? m?hk?m münasib?tl?rimizi davam etdirm?k ist?yir!

B?ZD?N T?QD?M ED?N
E-po?tunuzu v? ya telefon n?mr?nizi ?laq? formas?na qoyun ki, geni? dizaynlar?m?z ü?ün siz? pulsuz t?klif g?nd?r?k!
F?rqli bir dil se?in
M?vcud dil:Azerbaijani
海南码开奖结果 篮球让分胜负客胜主胜 山东时时彩五运一点击进入 百家乐玩法 四川金7乐今日开奖结果查询 陕西11选5全部 银行理财收益下降说明了什么 凤凰彩票官网 北京11选5开奖 竞彩足球比分即时比分直播 比特币挖矿机无法启动 苏州同城麻将 黑龙江时时彩注册 彩票投注技巧 云南11选5前三直开奖 中国平安股票 棋牌app转让