CáC S?N PH?M
M?c tiêu c?a chúng t?i là làm hài lòng khách hàng v?i ?? chính xác cao và ch?t l??ng ?áng tin c?y ?? ??m b?o r?ng m?i khách hàng có th? c?m th?y tho?i mái và tin t??ng v?i hàng hóa c?a chúng t?i trong các ?ng d?ng c?a h?.
??C THêM
?èn l? (?èn l? dòng B)

?èn l? (?èn l? dòng B)

?èn LED pha Dòng ?èn pha m?i c?a LEDIA k?t h?p hi?u qu? n?ng l??ng, ?i?u khi?n quang h?c tiên ti?n và tính th?m m? m?ng hi?n ??i ?? mang l?i hi?u su?t nang cao cho các ?ng d?ng chi?u sáng ng?p l?t. V? ?úc ch?c ch?n cung c?p kh? n?ng qu?n ly nhi?t tiên ti?n cho tu?i th? cao và ng?n ch?ng ch?u th?i ti?t ?? ch?u ???c m?i tr??ng ngoài tr?i ??y th? thách. Ch?c n?ng chính ◆ V? nh?m ?úc c?ng cáp, ch?c ch?n. ◆ M?t kính c??ng l?c ch?u ???c va ??p, va ??p. ◆ Ch?ng r? và ch?ng ?n mòn, v?t li?u b?t m?i tr??ng. ◆ ?èn LED th??ng hi?u hàng ??u, c?ng su?t cao, tu?i th? cao. ◆ Chóa ?èn hi?u qu? cao và kính c??ng l?c dày 4mm. ◆ Tùy ch?n c?m bi?n ánh sáng ban ngày. ◆ Hoàn thi?n s?n t?nh ?i?n màu ??ng và tùy ch?nh
2020/10/21
?èn ???ng Flood Light

?èn ???ng Flood Light

AC100-27V / AC220-240V; Giá ?? / Giá treo t??ng / C?c g?n, C?m bi?n ánh sáng ban ngày, IP65, Hoàn thi?n màu xám / ?en, B?o hành 5 n?m, 4000K / 5000K / 6000K.
2020/10/12
D?i ?èn LED IP68 th?c

D?i ?èn LED IP68 th?c

D?i ?èn LED IP68 th?c s?, thích h?p ?? s? d?ng ngoài tr?i, hoàn h?o cho ?ng d?ng d??i n??c. D?i m?m IP68 / ?èn b?ng IP68 / ?èn day IP68 / D?i linh ho?t d??i n??c / ?èn b?ng d??i n??c / D?i linh ho?t cho h? b?i ?u quay / ?èn b?ng cho h? b?i xích ?u. Thích h?p cho h? b?i xích ?u, ?èn b??c ngoài tr?i, ?èn trang trí ngoài tr?i, v.v.
2020/11/20
COB Flex Strip - LEDIA Lighting

COB Flex Strip - LEDIA Lighting

1. Dòng COB Flex, dòng COB flex Có s?n cho m?t màu, tr?ng có th? ?i?u ch?nh, RGB và RGB k? thu?t s?. 2. Màu tr?ng COB Flex, Có s?n cho DC12 / 24V, Min. chi?u r?ng 3mm. 3. Màu ??n COB Flex, có s?n cho ??, Xanh lá cay, Xanh lam, Vàng, H? phách, v.v. D?i linh ho?t COB, ánh sáng kh?ng có ?i?m liên t?c, hi?u su?t ánh sáng hoàn h?o, CRI cao. D?i m?m COB / ?èn b?ng COB / D?i COB kh?ng ch?m / ?èn b?ng COB kh?ng ch?m Thích h?p ?? che ánh sáng
2020/11/17
D?CH V?

Các c?ng ty chi?u sáng hàng ??u trên th? gi?i

K? t? khi thành l?p, LEDIA ?? t?p trung vào vi?c cung c?p d?ch v? OEM / ODM và phát tri?n các s?n ph?m thi?t k? riêng cho các ??i tác c?a chúng t?i.

1. Yêu c?u: Khách hàng cho bi?t h? s? hình th?c mong mu?n, ??c ?i?m k? thu?t hi?u su?t, vòng ??i và các yêu c?u tuan th?.


2. Thi?t k?: ??i ng? thi?t k? tham gia ngay t? khi b?t ??u d? án ?? ??m b?o các s?n ph?m ???c thi?t k? tùy ch?nh t?t nh?t phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng ..


3. Qu?n ly ch?t l??ng: ?? cung c?p c?u trúc ch?t l??ng cao, chúng t?i duy trì hi?u qu?
& H? th?ng qu?n ly ch?t l??ng hi?u qu?.


4. S?n xu?t hàng lo?t: Sau khi các nguyên m?u ?? ???c xác nh?n cho thi?t k? v? hình th?c, ch?c n?ng và nhu c?u, s?n xu?t là giai ?o?n ti?p theo.


5. Chúng t?i có th? s?p x?p vi?c v?n chuy?n cho các ??n ??t hàng - cho dù th?ng qua các d?ch v? ?a ph??ng th?c c?a chính chúng t?i, các nhà cung c?p khác ho?c k?t h?p c? hai.

TR??NG H?P
?èn chi?u ngoài tr?i

?èn chi?u ngoài tr?i

?èn chi?u ngoài tr?i
2020/11/10
?èn ???ng trong nhà

?èn ???ng trong nhà

?èn ???ng trong nhà
2020/11/10
?èn ???ng ngoài tr?i

?èn ???ng ngoài tr?i

?èn ???ng ngoài tr?i
2020/11/10
D? án d?i

D? án d?i

D? án d?i
2020/11/10
T? N?M 2004

GI?I THI?U V? CHúNG T?I

???c thành l?p vào n?m 2004, Qu?ng Chau LEDIA Lighting Co., Ltd là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao c?a nhà n??c ??t t?i Qu?ng Chau, Trung Qu?c, là c?ng ty con tr?c thu?c T?p ?oàn HongliZhihui (2 nhà s?n xu?t gói LED hàng ??u t?i Trung Qu?c). V?i h?n 30 k? s? giàu kinh nghi?m và phòng thí nghi?m CNAS, qu?n ly h? th?ng ISO 9001/14001, LEDIA ?? và ?ang cung c?p các s?n ph?m có giá tr? ch?t l??ng cao cho các ??i tác quy c?a chúng t?i trên toàn th? gi?i, bao g?m ?èn LED ngoài tr?i, ?èn LED c?ng nghi?p, ?èn chi?u sáng th??ng m?i LED và ?èn chi?u sáng trang trí LED, t?t c? chúng ??u ??t tiêu chu?n DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC.


K? t? khi thành l?p, LEDIA ?? t?p trung vào vi?c cung c?p d?ch v? OEM / ODM và phát tri?n các s?n ph?m thi?t k? riêng cho các ??i tác c?a chúng t?i. Trong quá trình phát tri?n nhanh chóng c?a mình, LEDIA vui m?ng nh?n th?y các ??i tác c?a chúng t?i ngày càng tr? nên l?n m?nh h?n trên th? tr??ng c?a h? và mong mu?n ti?p t?c m?i quan h? b?n v?ng c?a chúng ta trong nh?ng n?m t?i!

H?Y VàO CH?M V?I CHúNG T?I
B?n ch? c?n ?? l?i email ho?c s? ?i?n tho?i trong form liên h? ?? chúng t?i g?i báo giá mi?n phí cho các m?u thi?t k? ?a d?ng c?a chúng t?i!
Ch?n m?t ng?n ng? khác
Ng?n ng? hi?n t?i:Vietnamese
海南码开奖结果 上海十一选五走势图大小 喜乐彩app最新版v1 蓝洞棋牌手机版下载 诚玩山西麻将下载 四方河南麻将官方网站 重庆买麻将机 山西十一选五推荐号码推荐 河北排列7开奖视频 黑龙江快乐十分奖金表格 体育彩票7位数奖金多少 天才麻将少女真人版在线观看 亿客隆彩票登录平台 今日江苏快三开奖结果查询 黑龙江p62预测 大神app官网 新浪围棋官方手机下载